• پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

  پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :9 سال انتشار :1394 چکیده در سالهای اخیر با افزایش خسارات ناشی از وقوع زمین لغزش، بشر در صدد کاهش زیانهای آن برآمده است. از آنجا که پیشبینی زمان دقیق وقوع زمین لغزش از توان علمی انسان خارج است، بنابراین، با شناسایی مناطق مستعد و رتبه بندی آنها می توان تاحدودی از خطرات ناشی از رخداد این پدیده جلوگیری نمود. هدف ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

  پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :16 سال انتشار :1394 چکیده پایداری )توسعه پایدار( موضوعی مهم است که بخشی از خط مشی های اساسی کشورهای جهان برای تغییرشکل اقتصادی، اجتماعی و محیطی می باشد. راهکارهایی، به طور خاص برای مسائل محیطی، باید یافته شده و تمهیدات ضروری برای چارهجویی درباره آنها به کار گرفته شوند. رایانش ابری، یک تکنولوژی نوظهور است که ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

  الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :13 سال انتشار : 1394 چکیده ارزیابی ریسک زیست محیطی گامی فراتر از ارزیابی بوده و در آن علاوه بر بررسی و تحلیل جنبههای مختلف ریسک، ضمن شناخت کامل ازمحیط زیست منطقه تحت اثر، میزان حساسیت محیط زیست متأثر و همچنین ارزشهای خاص زیست محیطی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل وارزیابی ریسک منطقه درنظر گرفته میشود.جهت انجام ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD

  HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :12 سال انتشار :1394 چکیده Compost production process in the compost factory of Behshahr, Mazandaran Province, is accompanied with different hazards in terms of safety, health and environment due to nature and activities. As a result, there is the possibility of harm to humans, in the event of an accident. In this research William fine, FMEA method was used to evaluate health and safety risks of Behshahr’s compost plant. In these models, aspects recognition and ranking are based on objective observation sand the previous ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran

  Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :14 سال انتشار : 1394 چکیده Contamination of soil and water environment by heavy metals in a mining area and their effect on the soil and water characteristics were determined. Despite the ever-increasing development in mining activities in Iran, a little attention has been given to the environmental impacts in some cases. In this study, distribution of pollutants (As, Sb, Ag, and Zn) in natural resources such as surface soil, sediments and water, in addition to adjacent rock of river bed has been investigated. Correlations between ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

  Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :32 سال انتشار : 1394 چکیده This paper describes adispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), using 1,2-dichloroethane (EDC) as extractionsolvent associated with gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) for determination of traces of 2-nitrotoluene (2-NT), 3-nitrotoluene (3-NT), 4-nitrotoluene (4-NT), 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) and 2,6-dinitrotoluene (2,6-DNT) in an aqueous medium. In this analytical procedure, asuitable mixture of extraction solvent (EDC) and dispersive solvent (methanol) was rapidly injected ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Acid rain and environmental problems

  Acid rain and environmental problems

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :13 سال انتشار :1394 چکیده Acid rain is an outcome of air pollution which was first discovered in 1581. Acid rain formation is due to the atmospheric discharge of sulfur and nitrogen oxides which are mainly the outcome of burning the fossil fuels. Acid rain can cause environmental disruptions like; damaging the forests, lakes, groundwater, and soils. The damage caused by acid rain depends on the level of acid deposition and the natural sensitivity of soils and water bodies. There are set of solutions suggested which some are used ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning

  An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :9 سال انتشار :1394 چکیده Tissue engineering provides a new research field. In this new research field, cell, scaffold and biomolecules are used to create an extended landscape in restoration, repair and maintenance of tissues. In this study, nano properties of polymer scaffolds for tissue engineering purposes are discussed.PLLA polymer scaffold was created using electrospinning technique ,chloroform solvent and DMF. Then the surface of scaffold was treated to improve biodegradability. Scaffold was investigated in terms of surface ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

  بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :14 سال انتشار : 1395 چکیده سوخت زیستی یک مایع با رنگ قهوه ای قرمز تیره تا تقریبا سیاه میباشد که رنگ آن بستگی به ترکیب -شیمیایی و میزان ذرات زغال موجود در مایع دارد. هدف از ارتقا سوخت زیستی، بهبود کیفیت آن است؛یعنی، کاهش یا حذف یک یا چند مشخصه نامطلوب آن. این امر نیازمند درک کامل خصوصیات وویژگیهای سوخت زیستی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran

  Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :10 سال انتشار : 1395 چکیده Death Valley is located in the north of Behbehan city. The degree of water toxicity is able to cause lethal effects to human and animal particularly in the first 100 meters distance from the source of the spring. The least life is in this ecosystem The current study intends to evaluate the accumulation ability of native aquatic plant, Nerium indicum miller, to stream contaminated. Since no tree existed or lived up to 1500 meters downwards especially during the origin of the spring. the investigate mainly ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ تیر ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

  Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :10 سال انتشار : 1395 چکیده In this study, concentrations of heavy metals arsenic, cobalt, nickel and lead in samples of sedimentin the river dohezar tonekabonhas been paid. concentration changes as follows: Arsenic: 4 / 10_66 /70, Cobalt: 5 / 40_29 / 80, nickel: 12_80 and lead: 9 / 10_66 / 40 (ppm).The distribution of these four elements other than arsenic that the significant increase in surfacesediments show a similar distribution to the rest of the elements.GIS software interpolation toestimate the male and Pollution ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ تیر ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • بررسی اثر بخشی برخی روشها بر کنترل سیلاب شهری و حفظ محیط زیست

  بررسی اثر بخشی برخی روشها بر کنترل سیلاب شهری و حفظ محیط زیست

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :16 سال انتشار :1395 چکیده ایران جزء 10 کشور اول دنیا به لحاظ تنوع و حجم وسیع خسارات ناشی از وقوع حوادث قهری بوده،بررسی آمار و اطلاعات خسارت ناشی از وقوع سیلاب در ایران بیانگر گستردگی صدمات ناشی از سیلاب به منابع طبیعی، انسانی و اقتصادی مناطق مختلف می باشد. افزایش سطوح نفوذ ناپذیری که ناشی از شهرسازی و احداث ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ تیر ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • طرح بازسازی و احيای مسير رودخانه خشك و درياچه مهارلو

  طرح بازسازی و احيای مسير رودخانه خشك و درياچه مهارلو

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات:13 سال انتشار:1395 چکیده آب یکی از مهمترین منابع حیاتی انسانهاست. در گذشته مصرف آب بدون توسعه محدودیت های حوضه آبریز بودهاست که تبعاتی منفی نیز برای انسان داشته است. طوری که به دلیل استفاده بی رویه رودخانه ها از شرایط مطلوب طبیعی خود خارج شده اند. برای بازگرداندن رودخانه ها به وضعیت مطلوب احتیاج به مطالعه و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ تیر ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • پهنه بندی توان حفاظت اکولوژیک زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای با استفاده از روش AHP و FSAW

  پهنه بندی توان حفاظت اکولوژیک زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای با استفاده از روش AHP و FSAW

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات:14 سال انتشار:1395 چکیده درفرآیند برنامه ریزی مدیریتی سرزمین ، وجود اطلاعات و داده های زیاد باعث پیچیدگی و عدم قطعیت در تصمیمات مدیریتی می شود: لذا استفاده از روش هایی که این محدودیت را تا حدودی کاهش دهد ضروری به نظر می رسد. این تحقیق با هدف ارزیابی توان اکولوژیکی زیست محیطی حوضه آبریز آیدوغموش چای صورت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ تیر ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر

  حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات:15 سال انتشار:1395 چکیده حق بر محیط زیست به عنوان یکی از اقلام حقوق بشر، یعنی داشتن محیط زیستی سالم همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود که دوموضوع اخیر در قالب نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی و نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح وحق داشتن محیط زیست سالم جزء مقوله ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ تیر ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • دانلود ترجمه آماده مقاله آب و هواشناسی

  دانلود ترجمه آماده مقاله آب و هواشناسی

  A Synoptic Climatology of the Central United States and Associations with Pacific Teleconnection Pattern Frequency بررسی سینوپتیکی بخش های مرکزی ایالات متحده و رابطه ی آن با روند الگوهای پیوند از دور *** تعداد صفحات اصل مقاله: 13 تعداد صفحات فایل ترجمه: 15 *** ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 • بررسی آب و هوای گناباد

  بررسی آب و هوای گناباد

  پروژه بررسی آب و هوای شهر گناباد *** تحلیل داده های دما و بارش ایستگاه گناباد به همراه انواع نمودار *** شامل یک فایل جداگانه از داده های اقلیمی بلندمدت ایستگاه گناباد *** قابلیت ارائه به عنوان کار کلاسی دروس رشته آب و هواشناسی   ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ خرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,900 تومان
 • پاورپوینت اقلیم و بیماری در ایران

  پاورپوینت اقلیم و بیماری در ایران

    پاورپوینت بررسی اثرات اقلیم بر بیماری ها *** دارای تصاویر متعدد تعداد اسلایدها: 40 *** ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,900 تومان